Zákaznícky servis 02/32 20 23 20 (Po – Pia: 7:00 – 20:00, So 8:00 – 16:00)

Menu

Vyhľadať

Košík

Váš košík je prázdny. Nie je to škoda?

Nakupovanie u nás je radosť. A prázdny košík je tak smutný :-(

Košík

Váš košík je prázdny. Nie je to škoda?

Nakupovanie u nás je radosť. A prázdny košík je tak smutný :-(

Úvod
>
Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

     1. Základní ustanovení
     

     1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují práva a povinnosti smluvních stran při provádění nákupu produktů elektronicky v internetovém obchodě, na internetových stránkách www.magnet-3p.sk, e-mail: [email protected] (dále jen „internetový obchod“), pri vykonaní nákupu produktov písomne ​​na základe doručeného katalógu (ďalej len „katalóg“) a/alebo vykonaní nákupu telefonicky prostredníctvom telefónnej linky 02/32 20 23 23 (ďalej len „telefónna linka“), všetko prevádzkované Společnost PackWay sro, se sídlem Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, odd. C, vložka 13638. IČO: 256 29 662 DIČ: CZ25629662, běžný účet vedený v ČSOB, as Hradec Králové - č. ú. 111124495/0300.

     1.2. Všechny informace o zpracování vašich osobních údajů jsou zaznamenány v Zásadách zpracování osobních údajů, které najdete zde.
     

     1.3. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ust. § 1751 ods. 1 zák. C. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občiansky zákonník“) obsah zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu, katalógu alebo telefónnej linky, na jednej strane je spoločnosť PackWay sro ako potrebná (ďalej len „predávajúci“) a fyzická osoba na strane druhej ako predajcu (dále jen „kupujúci“) a kdy je předmětem nákupu prodávajícího.
     

     1.4. Obchodné sa preťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, která jedná při objednání zboží v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolání.
     

     1.5. Osoba uzavírající kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, je spotřebitelem (dále jen „spotřebitel“).
     

     1.6. jste provozovatelem internetových stránek na adrese: www.magnet3p.sk (dále jen „webová stránka“).
     

     1.7. Môžem byť iba osoba staršia ako 18 rokov s doručovou adresou na území Slovenskej republiky.
     

     1.8. Ustanovení obchodních podmínek jsou součástí dodávky, která je součástí dodávky, je povinné poskytovat tyto služby spolu s věcmi, čemu nerozumím, žádám je na významného prodávaného prostřednictvím kontaktních údajů. 
   

     1.9. Kontakty na prodejce jsou dostupné na webové stránce v sekci „O nás“ v záložce „Kontakty“.
   

     1.10. je vhodný tieto obchodné podmienky jednostranne meniť. v této souvislosti zašleme oznámení o změně obchodních podmínek kupujúcemu na e-mailovou adresu, resp. jiný kontakt kupujícího a zveřejnění nového znění obchodních podmínek aspoň 30 dní před získáním nového znenia obchodních podmínek na elektroniku. je oprávněn z důvodu změny obchodních podmínek odstoupit od smlouvy, a to do 21 dní ode dne doručení oznámení o změně obchodních podmínek na e-mailovou adresu kupujícího. Tato ustanovení nejsou dotčena práva a smluvní strany ze smlouvy vzniklé po dobu dřívější účinnosti obchodních podmínek.
     

     1.11. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 2. 1. 2023. 
 

     2. Kúpna smlouva
   

     2.1. Kupna je uzavřena mezi smluvními podmínkami internetového obchodu, katalogu či prostřednictvím telefonní linky, přičemž platí, že jsou tyto obchodní podmínky, s čím souhlasím s odesíláním objednávek.
     

     2.2. Spôsob uzatvorenia zmluvy je zásadne (i) písomný (katalóg), (ii) elektronický (internetový obchod) či (iii) telefonický (telefonna linka) - vždy prostřednictvím komunikace na diaľku.
     

     2.3. Zmluvný vzťah medzi patriacu do patriacu, do kterého patří právní předpisy a koupí zmluvou, součástí jsou i tyto obchodní podmínky.
     

     2.4. Kúpna zmluva vzniká v okamihu, je riadne vyplnená a potvrdená objednávka vykonaná predajom (ďalej len „objednávka“) potvrdená zo strany predávajúceho.
     

     2.5. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daní z přidané hodnoty a všech poplatků. Ceny zboží nejsou přizpůsobené osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodovania.
     

     2.6. Objednávkový formulář obsahuje následující informace:

         2.6.1. Internetový obchod: prehľad objednávaného zboží, katalógové číslo zboží, o dostupnosti zboží, množství, položkovou cenu, údaj o ceně, způsob úhrady nákupu zboží, údaje o požadovaném způsobu objednávaného zboží, údaje o extra zárukách, o dobrovolných príspevkoch na verejnoprospešné akcie, kód , zľavový poukaz, celková cena, způsob ay, způsob aa příjmení zákazníka, cena platby e-mail, přeprava, číslo, fakturační adresa, adresa a volitelný datum narození. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je možné využiť kupu a meniť vstupné údaje, ktoré kupujú objednávky vložil, a to aj s ohľadom na možné kupca zabezpečiť a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do. Objednávku nákupu klikněte na tlačítko ODOSLAŤ A ZAPLATIŤ v případě platby předem nebo stiskněte tlačítko ODOSLAŤ A ZAPLATIŤ PRI PREVZATÍ v případě dobierku. provádím potvrzení objednávky zavazuje k platbě za tovar a služby v dohodě.

         2.6.2. Telefónna linka: katalógové číslo zboží, množství, množství, způsob úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, údaj o mimořádných zárukách, údaj o dobrovolných příspevkoch na veřejné prospěšné akce, kód akcie, zľavový poukaz, celková cena, způsob a přepravy ceny, způsob a platby, jméno a příjmo kupujícího, telefon, číslo, aktuální adresa, dodacia adresa a volitelný datum narození a e-mail.

         2.6.3. Katalog: prehľadné objednávaného zboží, katalógové číslo zboží, o dostupnosti tovaru, množstvo, položkovú cenu, celkovú cenu, způsob úhrady nákupu zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, údaje o extra zárukách, údaj o dobrovolných príspevkoch na verejnoprospěšné akcie, kód akcie , zľavový poukaz, celková cena, způsob a cenu přepravy, a cena, příjmení zákazníka, platba-mail, platby meno, číslo, fakturační adresa, dodacia adresa a volitelný datum narození, údaj o účasti na akci, způsob registrace do požadavku účtu . 
     

     2.7. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené ve slovenském jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.
   

     2.8. Uzavírám nákup zmluvy vzniká predávajúcemu záväzok doručiť tovar kupujúcemu a zrušeniu mu nadobudnúť vlastnícke právo k, kupujúcemu vzniká závazek zaplatit cenu a dodavatel tomuto nákupu.
   

     2.9. Postup, resp. vedoucí kroků k uzavřené kupní smlouvě jsou následující: 

         2.9.1. Internetový obchod: si zvolí tovar a množství, projde do košíku, kde kontroluje, nákup je úplný, po potvrzení vyplní údaje o přepravě a platbě, potom že vyplní své údaje a má možnost se dobrovolně dobrovolně udělat udělat provést provést účet, zúčastnit se soutěže či akcie a / nebo vyplnit kód akcie či zlevného poukazu, následně kontroluje přehled objednávek - tu lze vrátit na opravu aktivního údaje, přičemž po potvrzení stlačí odeslaní objednávky (tlačidlo ODOSLAŤ PŘÍPAD v případě platby předem nebo stisknout ODOSLAŤ A ZAPLATIŤ v případě platby na dobierku) , čím se objednávka nevratně odešle. Ak je objednávka řádně zaevidovaná, kupujúcemu bude zaslaný upravit e-mail o odeslání objednávky. Nakonec kupuji potvrzení objednávky, čím je uzavřena smlouva. Tento e-mail obsahuje úplné znenie kúpnej zmluvy vrátane znenia týchto obchodných podmienok.

         2.9.2. Telefónna linka: zapne si tovar a množstvo z katalógu si objednávku oznámite operátorovi, ktorý vykoná objednanie zboží spolu tak, aby způsob doručenia zásielky. Následně přijdeme poptávku e-mailem s potvrzením objednávky (v případě, že u zákazníka poznáme e-mail).

         2.9.3. Katalog: si zvolí tovar a množstvo z katalógu. Na priložený objednávací lístok vpíše vybraný tovar. Zvolí spôsob dopravy doručenia zásielky zaškrtnutím príslušného poľa. Objednávku odešle v přiložené odpovedné obálky. Po doručení je objednávka zavedená do systému a zákazníka dostane e-mail (v případě, že u zákazníka poznáme e-mail).

     2.10. souhlasím s použitím komunikačních prostředků na diaľku při uzavírání smluv. Náklady na tuto kupu při použití komunikačních prostriedkoch na diaľku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonické hovory, poštovné náklady) si hradit kupovat sám, přičemž tyto náklady se netýkají základní sazby.

     2.11. Odoslaním objednávek dojde, že se podrobně zoznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamního řádu, a že s nimi souhlasím.

     2.12. berie na vědomí, že zejména transakce je nutné uzavřít, a to s osobou, která musí být podstatným způsobem a smlouvu (včetně obchodních podmínek). 

     2.13. Na dárky, které jsou dostupné zdarma, je možné nainstalovat aktuální práva spotřebitele.
 

     3. Tovar a cena

     3.1. Webové stránky, resp. internetový obchod a katalóg obsahuje seznam zboží ponúkaného ponúkaného na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného zboží. Cena zboží je uvedena včetně všech daní a poplatků.

     3.2. Za podmínek v týchto obchodných podmienkach bude cena účtovat kupujúcemu nad rámec ceny zboží na dodání zboží a případně poplatek za zvolený neštandardní způsob úhrady. 

     3.3. Nabídka prodeje zboží a ceny zboží v internetovém obchodě a katalogu zůstává v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazované na webových stránkách, resp. během platnosti katalogu. Toto ustanovení není omezeno možností prodávat uzatvořit kúpnu smlouvu za individuálne dohodnutých podmínek v rámci zľavových akcií. Zľavy jednotlivých akcií se nedají sčíst. 

     3.4. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené v internetovom obchode a katalógu sú nezáväzné a tovar nie je povinný uzatvoriť kúpiť zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru. stačí si doplatit právo na opravu zjevných chyb v popisu neuvedeného zboží a popisu nákupu v případě zjevných chyb v chybách zboží.

     3.5. Všechny inzerované údaje mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy.

     3.6. Kupní cena zboží je dohodnutá v každé jednotlivé kupní smlouvě s tím, že výška takejto kupní ceny bude dohodnutá cena daného zboží v internetovém obchodě/katalogu v čase odeslání objednávky kupujícím.

     3.7. Webové rozhraní internetového obchodu a každý příslušný katalog obsahující i ​​​​informace o nákladech spojených s balením a dodaným zbožím. Informace o nákladech spojených s balením a dodaným zbožím na webovém rozhraní internetového obchodu platí jen v případech, pokud je to doručovaný v rámci území Slovenské republiky.

     3.8. Náklady vzniklé kupudiaľ při použití komunikačních prostředků na úplatu v souvislosti s uzavřením střední kupní smlouvy jsou běžné, běžné sazby a kupu si hradí sám. 

     3.9. Tovar je zabezpečený v mnohonásobně odpovídajícím očekáváním a do vydání zásob.

     4. Zodpovednosť z chýb, záruka za akosť, extra záruka

     4.1. dodá kupu výrobku v množství, jakosti a předvedení, jako je dohodnuté v kupní smlouvě. Ak nie je jako provedení dojednané, plníme aktivaci v jakosti a vhodné provedení pro účel zjevný z kupní smlouvy; jinak pro účel obvyklý. 

     4.2. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práva z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174b zákonníka a zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, ve znění pozdějších předpisů).

     4.3. který je možný, je možné použít právo z titulu záruky za jakost, tedy možno předpokládat z důvodu nákupu spotřebitelského zboží po dobu 24 dní od převzetí zboží. Záruku za akosť je povinný podle článku 5. Reklamačný poriadok. 

     4.4. je oprávněné, pokud zaškrtne v1 pole a uhradí cenu,50 €, případně navíc záruka. Extra záruka sa riadi týmito obchodnými podmienkami. Extra záruka je servis, který Vám zaúčtuje, že v případě jakéhokoli znehodnocení zboží během přepravy Vám při jeho výměně uhradíme dvojnásobek poštovného, ​​balného a dobierkovného ve formě poukazu na zlevněnou z dalších objednávek. Při využití zdarma získáte poukaz na paušální poštovné 4,30 €.
 

     5. Reklamačný poriadok

     5.1. Převzít zboží od kupujícího - spotřebitele je okamžik převzetí zboží od prodávajícího, resp. prevzatia od dopravcu. Prevzatie zboží koupit - podnikatel je okamžik jeho odevzdání dodat kupujúcemu resp. prvému přepravcovi.

     5.2. Ako doklad o zárukách (záručný list) vystavuje nabídku ku každému zakoupenému zboží nákupný doklad (faktúru) tak se všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky. Na žádost zašlete poskytneme formu záruky - záruční list. Záručný list obsahuje všechny zákonné náležitosti.

     5.3. je povinný tovar podľa možností prehliadnout co nejdříve po přechodu nebezpečenstva škody veci a věnovat se jeho vlastnostem a množství.

     5.4. Při odbavování je povinný dovoz zboží neporušenost obalového zboží v případě, že i toto oznámit přepravci. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom oznámení do zásielky nemusí byť doručená zásielka od prepravcu. Podpisom dodacieho listu dospejete, že zásielka tovaru bola neporušená a na prípadnú neskoršiu reklamáciu zásielky nemôže byť braný ohľad.

     5.5. Místo pro uplatnění reklamy je sídlo prodejce. Reklamácia je možné ďalej podávať podávaného na e-mailovej adrese [email protected] nebo písemně na adrese POBOX 91, 830 05 Bratislava 35.

     5.6. - spotřebitel může chybný tovar na reklamaci zaslat na adresu prodávaného. Na zásielke by malo byť viditeľne uvedené "REKLAMÁCIA", ID číslo reklamy pridelené při vyplnění reklamace online (jak je služba ponúkaná) a Spiatočná adresa zákazníka. Zásielka by měla obsahovat reklamovaný tovar (včetně kompletního příslušenství) a také doporučujeme položit kópiu nákupného dokladu. Zásielka by obsahovala i podrobný popis chyb a kontaktních údajů kupujícího (zejména spiatoční adresa a telefonní číslo). Doporučujeme přiložit aj kópiu nákupného dokladu.

     5.7. -, má v závislosti od povahy zboží při uplatnění zákonné záruky za to, že tato práva na tom, či v závislosti znamená podstatné nebo nepodstatné porušenie kúpnej zmluvy:

         5.7.1. pokud ide o vadu, která je podstatným porušením smlouvy, má nahradit právo na odstranění vad odstraněním věci bez vad nebo zbavením chybějících věcí, na odstranění vady opravou věci, na primeranou slevu z ceny nebo právo odstoupit od smlouvy. oznámit toto, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez náhradního odkladu po oznámení vady. Vykonanú kolegyňu, ktorú možno stratiť, môže zmeniť bez súhlasu predávajúceho, čo však neplatí v prípade, že kupujúci žiadajú opravu vady, ktorá sa ukáže ako neuskutočniteľná. Pokud neodstraní vady vstoupit vhodnou lhůtu nebo vhodné kupujúcemu, že neodstraní, může být přednostně odstraněno odstranění vady primeranou z ceny nebo může u od vady.

         5.7.2. pokud ide o vadu, která je spojena s porušením smlouvy, má pokračovat právo na odstranění vad nebo primeranú výhodu z kupní ceny.

     5.8. Zatímco bude možné dodat, co chybí nebo odstranit právnu vadu. Iné vady mohou odstranit podle své volby opravu věci nebo poskytnutím nové věci. Pokud neodstráníte vadu věci včas nebo chybu odmítnete odstranit, může být dodávka zvýhodněná z ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

     5.9. Vykonanú ponuku vyrábať bez súhlasu predávajúceho. 

     5.10. Pokud kupujete včas chybu, ztrácíte právo odstoupit od smlouvy. 

     5.11. Ak nemá vec vlastnosti stanovené v ust. § 2161 občanského zákonníka, může dodávat potravinu aj dodanie nové věci bez chyb, pokud to není vzhledem k velké chybě nevhodné, ale pokud je chyba jen věci, může to být jen jednoduchá součást; pokud to není možné, může od smlouvy odstoupit. Je to však vzhledem k tomu, že chyby nejsou úměrné, zejména pokud lze chybu odstranit bez náhradního odkladu, je možné použít bezplatné odstranění chyb. Právo na dodání věci nebo výměna náhradních dílů náhradní díly v případě, že jste včasné chyby, pokud znovu pracovali věci pro opakovaný výskyt chyb po opravě nebo větším počtu chyb. V takovém případě má koupit i právo od smlouvy odstoupit. Ak neodstúpi zo zmluvy alebo nové právo na dodanie novej veci bez chýb, na výmenu jej komponentov alebo na opravu veci, môže byť primeranú zľavu. má právo na primeranou slevu v případě, že nemusí dodat novou věc bez chyb, nahradit její součást nebo věc opravit, ale také v případě, že nevykonaná náprava v primeranom čase, nebo že zajištění nápravy způsobilo značné problémy.

     5.12. Pokud se projeví chyba v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc je chybná už při převzetí, je to pohledávka za věc nebo chyby vylučuje. Tato nebeží po dobu, po kterou dobu může využívat věc používat, v případě, že chybu vytkol oprávněně.

     5.13. Pokud je kupujícím spotřebitelem, o reklamácii rozhodne ihned, ve složitých případech do troch pracovních dní. Do této lhůty se nezapočítává doba primeraná podle druhu výrobku či služby potřebné k odbornému posouzení vad. Reklamaci včetně odstranění vad vybaví bez náhradního odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Lehotu 30 dní je možné pre uplatnenie reklamácie po dohode so spotrebiteľom – takéto predĺženie nemôže byť na dobu alebo neprimerane dlho. Po dokončení této lhůty se má za to, že chyba na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by šlo o chybu, kterou odstranit.

     5.14. dostanete kupujúcemu - spotrebiteľovi písemné potvrzení o tom, byla reklamace vznesena, co je jejím obsahem, jaký druh reklamace je požadován, a odeslat e-mail po přijetí reklamácie; dále dodáváme potvrzení o datu a způsobu vybavení reklamy, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odôvodnenie zamítnutí reklamácie.

     5.15. - spotřebitel má právo na úhradu nezbytných nákladů, které vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných ze odpovědnosti za chyby zboží a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu chyb na věci má spotřebitel právo také na úhradu nákladů k tomuto odstúpeniu.

     5.16. Po vybavení oprávněné reklamace se záruční doba záruky za záruku, pokud je, prodlužuje po dobu trvání reklamace. V případě zneužití reklamy se záruční doba nedluží. Pokud je reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vybavená výměnou zboží za nový, začne záruční doba plynúť znova od konečného vybavení reklamácie. Doba reklamace se počítala od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vybavení reklamace, tedy doby, kdy byla povinná povinnost převzít. O vybavení je zákazník informovaný e-mail, který uvedl již při nákupu.

     5.17. Pokud byl tovar zaslaný přepravní službou, bude po reklamaci automaticky zaslaný na adresu kupujícího.

     6. Cena zboží a platební podmínky

     6.1. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy může dokoupit zboží prodávaného následujícího.
- v určené hotovosti na dobierku na místě nákupu v pomoci - 1,50 €
- online bankovním převodem - zdarma
- platební kartou – při dodání kartou na dobierku a platbě na místě – 1,50 €
-platobnou – přibě předem – zdarma.
V případě platby probíhá platba přes platební bránu GOPAY, přičemž platba funguje prostřednictvím této platební brány, které jsou dostupné na adrese: www.gopay.com/cs.

     6.2. nepožaduje od obdobného zálohu či inúnú platbu. Toto nie je dotknuté ustanovenie čl. 6.3 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit cenu zboží předem.

     6.3. je oprávněný v případě, že ze strany kupujícího nedojde zejména k dodatečnému potvrzení objednávky (článku2.9.), konečného hradení celé ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákonníka se nepoužije.

     6.4. V případě platby na dobierku je cena platná při převzetí zboží.

     6.5. Pokud je to v obchodním styku obvyklé nebo pokud je tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystavíme podporu plateb vykonaných na základě kupní smlouvy kupujúcemu daňový doklad – fakturu. je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystavíte kupu klientů po uhrazení ceny zboží a zašlete jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

     7. Právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy

     7.1. Ustanovenia tohto článku obchodných podmienok sa vzťahujú len na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom.

     7.2. Spotřebitel má právo bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy v lhůtě štrnástich (14) dní. Uvedená lhůta plynů ode dne převzetí zboží, dodávky je dodáním dodávek některých druhů (polůžek) zboží, lhůta se započítává ode dne převzetí dne poslední dodávky zboží. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ v jej priebehu bude jednoznačným prehlásením voči predávajúcemu vyjadrí požiadavku na odstúpenie.

     7.3. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případech uvedených v § 1837 občanského zákonníku:

         7.3.1. zboží vyrobené podle požadavku zákazníka nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám, 

         7.3.2. tovar, který rychle podléhá skaze, nebo tovar s krátkou dobou spotřeby, jako aj tovar, který byl po daních vzhledem ke své povaze nenávratně smíšený s jiným tovarem, 

         7.3.3. tovar v zapečetěném obalu, který z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodný vrátit potom, co ho kupuje

         7.3.4 zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zabezpečeném obalu, pokud ho přerušil. 

     7.4. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 7.3. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy je možné od kupní smlouvy odstoupit, může být v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 písm. 1 písm. 1 a odst. 2 občanského zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do 14 dní ode dne, kdy koupit nebo koupit třetí osobu odlišnou od dopravců převezme tovar, nebo:

         7.4.1. poslední kus zboží, objednávejte v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávané samostatne, 

         7.4.2. poslední položka nebo část dodávky zboží zůstává z několika částí, nebo

         7.4.3. první dodávka zboží, pokud je ve smlouvě dohodnutá pravidelná dodávka zboží pre dohodnutú dobu. 

     7.5. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, zašle alebo odovzdá predávajúcemu bez náhrady odkladu, najneskôr do štrnástich dní odstúpenia od kúpnej zmluvy, tovar, ktorý od neho dostal. Náklady na získání předmětného zboží prodávat prodejnímu případu spotřebitele. 

     7.6. Ak odstúpi od kúpnej zmluvy, vráti spotrebiteľa spotrebiteľa možno bez náhrady odkladu, možno do štrnástich (14) dní odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky spotrebiteľa (včetně nákladů na dodání zboží, v případě, že v termínu 14 dní se vrátí zpět všetok objednaný tovar vrátane darčekov alebo iných výhod), ktoré na základe kúpnej zmluvy prijali, rovnako neho. vráti spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, pokud s tím spotřebitel souhlasí a pokud mu tímto nevznikne další další další Pokud odstoupíte od kupce, bude možné, že nebude možné vrátit hotovost, bude kupovat dříve, než bude dostupné zboží, nebo nebude možné prokázat , že tovar odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

         7.6.1. Vedľa vyššie spomínaného zákonného nároku na odstúpenie od zmluvy Vám ponúkame možnosť vrátiť tovar na dobu 100 dní od prevzatia tovaru. Zmluva můžete omezit i po náhradě 14 dní na odstoupení tím, že nám továr vrátit do 100 dní od převzetí (lehota začíná dnem následujícím po doručení zboží), pokud je to zboží v původním obalu, je úplný, není použit nebo je poškozený. Pre dodržení lhůty stačí včasné odoslanie. Cena za tuto službu je uvedena v košíku.

     7.7. Pokud jako vhodný způsob dodania, který zvolí jiný vhodný způsob dodání zboží v internetovém obchodě nabízí, vrátím se ve vysoce doporučeném spotřebiteli nabízeného způsobu dodání zboží.

     7.8. Spotřebitel může napadnout za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku manipulace s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat vzhledem k tomu, že jeho funkčnost a vlastnosti.

     7.9. Ak odstúpi spotrebiteľa od kúpnej zmluvy, nie je možné využívať spotrebiteľov platobné prostriedky skôr než mu spotrebiteľ odovzdá tovar alebo preukáže, že tovar odoslal predávajúcemu. Spotrebiteľ je oprávnený (nie však povinný) použít pro odstoupení od kúpnej zmluvy v zmysle tohto článku podmienok „formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy“, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Jeho vzor je dostupný také na e-shopu, který zde prodává.
 

     8. Přeprava a dodání zboží

     8.1. Způsob doručení zboží určit cenu, pokud není v kupní smlouvě jinak. 

     8.2. V případě, že je způsob dohodnutý na základě požadavků zákazníka, obsahuje součást doplňkových nákladů spojených s tímto způsobem dopravy. 

     8.3. Pokud je podle nákupní smlouvy povinný tovar na místo určené v nabídce dodat, je nutné doplnit zboží při dodání. 

     8.4. V případě, že je z toho důvodu doručovat nebo jiným způsobem jako bylo uvedeno v případě, že je nutné uhradit spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. s jiným způsobem spojené náklady. 

     8.5. Ceny balného a dopravy jsou uvedeny na objednávacom lístku resp. internetové formuláře, rovněž na internetových stránkách zúčastněných je zároveň s nimi obeznámen před konečným odesláním objednávek. Prepravné a balné je možné činit následujícími prémiemi:

         8.5.1. Preprava prostredníctvom Slovenskej pošty

         8.5.2. Doručenie do výdajného místa Packeta.sk

         8.5.3. Přeprava prostřednictvím GLS 

     8.6. Termín dodania je 14 dní, pokud je tovar skladem. 
 

     9. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

     9.1. Pokud je kupujícím spotřebitelem, vlastní právo na zboží, ale i nebezpečí škody na zboží prochází k převzetí zboží od vybraného přepravce. 

     9.2. Ak nie je kupujúcemu spotrebiteľovi, odovzdá odovzdanému odovzdanému vybranému prepravcovi cenu za prepravcu, ktorému umožní kupujúcemu vybranému právu využít prepravnej zmluvy prepravcov. Na zákazníka, který není spotřebitelem, může dojít k nebezpečí škody na zboží odevzdanému zboží vybranému přepravci na přepravu do místa určení v nabídce.

     9.3. Ochrana osobních údajů je podrobně upravena.

     9.4. Ak nebude dohodnuté jinak, vše korešpondencia souvisí s kúpnou zmluvou musí byť druhá zmluvná strana doručená v písemné podobě, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučene správci poštových služeb (podľa výberu poštovteľa). Kupuje se doručovaná na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu. Správa je doručená:

         9.4.1. v případě doručování elektronické pošty okamžikem jejím přijetí na server přicházející pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou může být zabezpečená certifikátom,

         9.4.2. v případě doručovania osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzít zásilku adresátem,

         9.4.3. v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež od doručenia zásielky, ak je možná oprávněná zásilka zaslat,

         9.4.4. v prípade doručovania prevádzkovateľa poštových služieb náhrady posledných dní (10) dní od uloženia zásielky a podania výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak dojde k uložení zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že bude adresát o uložení nedodán.

     9.5. schválený, který je spotřebitelem nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce personalizovaného zboží ve lhůtě štrnástich dní v § 1829 a násl. občianskeho zákonníka, lebo ide o tovar upravený na prianie zákazníka.

     10. Zasielanie obchodných oznámení a ukládání cookies

     10.1. souhlasím ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o některých službách informační společnosti ao změně zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, tedy zasláním některých obchodních oznámení či oznámení na elektronickou adresu na telefonní číslo objednávky. Svoji informační povinnost vůči kupujúcemu v duchu čl. 13 nariadenia GDPR súvisiacimi so spracovaním osobných údajov zákazníka pre účely zasielania obchodných oznámení plníme prostredníctvom špeciálneho dokumentu.

     10.2. Své zákonné povinnosti související s případným ukladaním cookies na zařízení provedené paralelně prostřednictvím zvláštního dokumentu, který tu najdete. 

     11. Záverečné ustanovenia

     11.1. Pokud souvisí vztah s použitím webových stránek nebo právní vztah založený na kupní smlouvě obsahující mezinárodní (zahraniční) prvek, potom strany dojednávají, že vztah se řídí českým právem. Toto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

     11.2. je oprávnené predávať tovar na živnostenského oprávnenia a činnosti predávajúceho nepodliehajúce kontrole povoľovania Živnostenská vykonávaná v rámci svojej pôsobnosti príslušného živnostenského úradu.

     11.3. Pokud jsou některá ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se tak stane, místo neplatného ustanovení na ustanovení, jehož smysl je určitému ustanovení, co nejvíce přibližuje. Neplatnosť alebo nedostatok jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. 

     11.4. Změny a doplnky zmluvy či obchodních podmínek v nutných podmínkách.

     11.5. Kúpna zmluva obchodných podmienok vrátane je archivovaná v elektronickej podobe a nie je prístupná.

     11.6. Spotřebitel je oprávněn v případě řešení tohoto sporu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov ve smyslu zákona č. 634/1992 Zb., o ochraně spotřebitele , ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Slovenskej obchodnej inšpekcie, Bajkalská 21/A, Bratislava 827 99, 02/58 27 21 03, internetová adresa: https://www.soi.sk. Platforma pro řešení sporov on-line se nachází na adrese http://ec.europa.eu/odr je možné využít při řešení sporů mezi komerční nabídkou a koupit si z kupní smlouvy. 

     11.7. Orgánem dohledu je Slovenská obchodní komora, kam může spotřebitel podávat stížnost. 

     11.8. Příloha obchodních podmínek tvoří vzorový formulář na odstoupení od kupní smlouvy. 

     11.9. Kontaktní údaje prodává: adresa sídla Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2, adresa elektronickej služby@magnet3p. pošty, telefón 0/32 20 23 23. neposkytuje jiný prostředek on-line komunikace.


PRÍLOHA Č.1 - FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Adresa: MAGNET 3P, POBOX 91, 830 05 Bratislava 35, [email protected]  
Oznamujem, oznamujeme (*), že tímto odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy o nákupu zboží
:uzavrena smluv:    
Meno, příjmení a adresa nakupujícího:    
E-mailová adresa:    
Číslo faktúry [1]:    
Číslo objednávky [2]:    
Specifikace Tovaru, jehož sa smlouva týká:    
Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:    

 

 

 

 

 

 

(*) Nehodíte se s vyplněním požadavku nebo údaj doplňte
[1] Nepovinný údaj (jeho uvedení je však třeba provést pro požadované vybavení. 
[2] Nepovinný údaj (jeho uvedení však vyžaduje vybavení pro vybavení) 
e-shop Společnost PackWay sro („ Společnost “) nebo jiného prostředku komunikace na diaľku, mimo případy uvedené v § 1837 zák č. 89/2012 Zb., Občanský zákonník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od uzavřené kupní smlouvy do 14 dní, pokud jde o zboží, poté do štrnástich dní od. . ​Pokud si vybere jiného, ​​nejsou jiné náklady, než způsob dodania zboží, který nabízí, vrátí společnost kupujúcemu na dodané zboží jen podle toho, co je nejlacnějším nabízenému zboží dodania zboží, než dostaneme zpět nebo než překážky, že tovar Společnost odeslal  Datum  : Podpis:
 

Dokument ke stažení tu