Zákaznícky servis 02/32 20 23 20 (Po – Pia: 7:00 – 20:00, So 8:00 – 16:00)

Menu

Vyhľadať

Košík

Váš košík je prázdny. Nie je to škoda?

Nakupovanie u nás je radosť. A prázdny košík je tak smutný :-(

Košík

Váš košík je prázdny. Nie je to škoda?

Nakupovanie u nás je radosť. A prázdny košík je tak smutný :-(

Úvod
>
Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Adresát: MAGNET 3P, P.O.Box 91, 830 05 Bratislava 35, [email protected] 

Oznamujem, oznamujeme (*), že týmto odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy o nákupe tohto tovaru:

Dátum uzatvorenia zmluvy:

Meno, priezvisko a adresa nakupujúceho:

E-mailová adresa:

Číslo faktúry [1]:

Číslo objednávky [2]:

Špecifikácia tovaru, ktorého sa zmluva týka:

Spôsob pre navrátenie obdržaných finančných prostriedkov, prípadne uvedenie čísla bankového účtu:

 

(*) Nehodiace sa škrtnite alebo údaj doplňte

[1] Nepovinný údaj (jeho uvedenie však urýchli vybavenie Vašej požiadavky).

[2] Nepovinný údaj (jeho uvedenie však urýchli vybavenie Vašej požiadavky).

 

Ak je kupujúci spotrebiteľom má právo v prípade, že objednal tovar prostredníctvom e-shopu spoločnosti PackWay s.r.o. („Spoločnosť“) alebo iného prostriedku komunikácie na diaľku, mimo prípady uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov odstúpiť od už uzatvorenej kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy, resp. ak ide o kúpu tovaru, potom do štrnástich dní od jeho prevzatia. V prípade zmluvy, ktorej predmetom je niekoľko kusov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí tovaru, začína táto lehota bežať až dňom dodania posledného kusu alebo časti tovaru, a v prípade zmluvy, na základe ktorej má byť tovar dodávaný pravidelne a opakovane, odo dňa dodania prvej dodávky.

Toto odstúpenie oznámi kupujúci Spoločnosti písomne na adresu prevádzkarne Spoločnosti alebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovom formulári.

Ak odstúpi kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, od kúpnej zmluvy, zašle alebo odovzdá Spoločnosti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, tovar, ktorý od nej dostal.

Ak odstúpi kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, od kúpnej zmluvy, vráti mu Spoločnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky (kúpnu cenu dodaného tovaru) vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe kúpnej zmluvy prijala, rovnakým spôsobom. Ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý Spoločnosť ponúka, vráti Spoločnosť kupujúcemu náklady na dodanie tovaru len vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Spoločnosť nie je povinná vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než tovar dostane späť alebo než kupujúci preukáže, že tovar Spoločnosti odoslal.

Dátum:                                                                                                         Podpis:

Formulár si môžete stiahnuť tu