Pravidlá akcie TK 4 NM náramkové hodinky a retiazka s príveskom:

1.  Táto akcia nie je založená na náhode, je určená tým, ktorí splnili stanovené podmienky (adresáti). Z akcie sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay s.r.o., ich rodinní príslušníci a ďalej adresáti, ktorých objednávací lístok bude neúplný, nečitateľný alebo preškrtaný. Ponuka platí iba raz a nemôže byť súčasne kombinovaná s inou ponukou (netýka sa ponuky na odpovednej obálke). 

2.  Adresát, ktorý si objedná tovar z katalógu MAGNET 3PAGEN a za tento tovar riadne zaplatí, si môže objednať darček zdarma: náramkové hodinky Pierre Cardin. Ak si adresát objedná z katalógu a za tento tovar zaplatí, môže si objednať tiež retiazku s príveskom „Zafírový sen“ za zvýhodnenú cenu 5,99 €. Pre účely tejto akcie sa za zaplatenú kúpnu cenu nepovažuje cena tovaru, vo vzťahu ku ktorému zákazník odstúpil od príslušnej kúpnej zmluvy počas obdobia od 20. 4. do 30. 6. 2022 alebo v priebehu 14 dní (príp. 100 dní, ak si zákazník objedná predĺženú lehotu na vrátenie tovaru) nasledujúcich po skončení akcie, a to bez ohľadu na to, či spoločnosť PackWay už vrátila tomuto zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu alebo nie. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je zákazník povinný spolu s vrátením tovaru vrátiť aj náramkové hodinky a retiazku.

3.  V prípade vyčerpania zásob darčeka zdarma je PackWay s.r.o. oprávnený ho nahradiť iným darčekom zodpovedajúcej hodnoty.

4.  Adresát získa svoje náramkové hodinky a retiazku v balíku spolu s objednaným tovarom z katalógu. 

5.  V prípade vyčerpania zásob retiazky nie je PackWay s.r.o. povinný tovar za zvýhodnenú cenu zaslať, prípadne je oprávnný zaslať ho dodatočne v samostatnej zásielke.

6.  V prípade vyčerpania zásob objednaného tovaru z katalógu nie je PackWay s.r.o. povinný náramkové hodinky a retiazku zaslať, prípadne je oprávnený zaslať ich dodatočne v samostatnej zásielke.    

7.  Náramkové hodinky a retiazku nemožno získať za nákup zobrazeného tovaru na odpovednej obálke.                                                                                      

8.  Za uvedenie e-mailovej adresy, ktorá nie je ešte v MAGNET 3PAGEN registrovaná a za nákup z katalógu v minimálnej hodnote 20,99 € získa zákazník darček v hodnote 20 €.

9.  Zaslaním objednávacieho lístka adresát schvaľuje bez výhrad tieto podmienky a inštrukcie, ktoré sú uvedené na dokumentoch vzťahujúcich sa k tejto ponukovej akcii a pristupuje k nim. 

10. Ponuka platí do vyčerpania zásob, najdlhšie do 30. 6. 2022.

 

Pravidlá akcie TK 4 oblek pre voľný čas „Wellness“ a prešívaná vesta:

1. Táto akcia nie je založená na náhode, je určená tým, ktorí splnili stanovené podmienky (adresáti). Z akcie sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay s.r.o., ich rodinní príslušníci a ďalej adresáti, ktorých objednávací lístok bude neúplný, nečitateľný alebo preškrtaný. Ponuka platí iba raz a nemôže byť súčasne kombinovaná s inou ponukou (netýka sa ponuky na odpovednej obálke).

2. Adresát, ktorý si objedná tovar z katalógu MAGNET 3PAGEN a za tento tovar riadne zaplatí, si môže objednať oblek pre voľný čas „Wellness“ za jedinečnú cenu 9,99 €. Ak si adresát objedná z katalógu a za tento tovar zaplatí, môže si zakúpiť tiež prešívanú vestu vo farbe podľa svojho výberu (modrá alebo béžová) za zvýhodnenú cenu 7,99 €. Pre účely tejto akcie sa za zaplatenú kúpnu cenu nepovažuje cena tovaru, vo vzťahu ku ktorému zákazník odstúpil od príslušnej kúpnej zmluvy počas obdobia od 23. 3. 2022 do 30. 6. 2022 alebo v priebehu 14 dní (príp. 100 dní, ak si zákazník objedná predĺženú lehotu na vrátenie tovaru) nasledujúcich po skončení akcie, a to bez ohľadu na to, či spoločnosť PackWay už vrátila tomuto zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu alebo nie. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je zákazník povinný spolu s vrátením tovaru, vrátiť aj oblek a vestu.  

3. Adresát dostane oblek a vestu v balíku spolu s objednaným tovarom z katalógu. 

4. V prípade vyčerpania zásob obleku a vesty nie je PackWay s.r.o. povinný tovar za zvýhodnenú cenu zaslať, prípadne je oprávnený zaslať ich dodatočne v samostatnej zásielke.

5. V prípade vyčerpania zásob objednaného tovaru nie je PackWay s.r.o. povinný oblek a vestu zaslať, prípadne je oprávnený zaslať ich dodatočne v samostatnej zásielke.   

6. Oblek a vestu nemožno získať za nákup zobrazeného tovaru na odpovednej obálke.                                                                                     

7. Za uvedenie e-mailovej adresy, ktorá nie je ešte v MAGNET 3PAGEN registrovaná a za nákup z katalógu v minimálnej hodnote 20,99 € získa zákazník darček v hodnote 20 €.

8. Zaslaním objednávacieho lístka adresát schvaľuje bez výhrad tieto podmienky a inštrukcie, ktoré sú uvedené na dokumentoch vzťahujúcich sa k tejto ponukovej akcii a pristupuje k nim.

9. Ponuka platí do vyčerpania zásob, najdlhšie do 30. 6. 2022.

 

Pravidlá akcie WFR – 5-dielna sada úložných dóz a 2-dielna sada dosiek na krájanie:

1. Táto akcia nie je založená na náhode, je určená tým, ktorí splnili stanovené podmienky (adresáti). Z akcie sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay s.r.o., ich rodinní príslušníci a ďalej adresáti, ktorých objednávací lístok bude neúplný, nečitateľný alebo preškrtaný. Ponuka platí iba raz a nemôže byť súčasne kombinovaná s inou ponukou (netýka sa ponuky na odpovednej obálke).

2. Adresát, ktorý si objedná tovar z katalógu MAGNET 3PAGEN a za tento tovar riadne zaplatí, si môže objednať 5-dielnu sadu úložných dóz za mimoriadnu cenu 5,29 €. Ak si adresát objedná z katalógu a za tento tovar zaplatí, môže si zakúpiť tiež 2-dielnu sadu dosiek na krájanie za uvádzaciu cenu 6,29 €. Pre účely tejto akcie sa za zaplatenú kúpnu cenu nepovažuje cena tovaru, vo vzťahu ku ktorému zákazník odstúpil od príslušnej kúpnej zmluvy počas obdobia od 2. 3. 2022 do 31. 5. 2022 alebo v priebehu 14 dní (príp. 100 dní, ak si zákazník objedná predĺženú lehotu na vrátenie tovaru) nasledujúcich po skončení akcie, a to bez ohľadu na to, či spoločnosť PackWay už vrátila tomuto zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu alebo nie. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je zákazník povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj dózy a dosky na krájanie.

3.Adresát dostane dózy a dosky na krájanie v balíku spolu s objednaným tovarom z katalógu. 

4. V prípade vyčerpania zásob dóz a dosiek na krájanie nie je PackWay s.r.o. povinný tovar za zvýhodnenú cenu zaslať, prípadne je oprávnený zaslať  ho dodatočne v samostatnej zásielke.

5. V prípade vyčerpania zásob objednaného tovaru nie je PackWay s.r.o. povinný dózy a dosky na krájanie zaslať, prípadne je oprávnený zaslať ich dodatočne v samostatnej zásielke.   

6. Dózy a dosky na krájanie nemožno získať za nákup zobrazeného tovaru na odpovednej obálke.                                                                                     

7. Za uvedenie e-mailovej adresy, ktorá nie je ešte v MAGNET 3PAGEN registrovaná a za nákup z katalógu v minimálnej hodnote 20,99 € získa zákazník darček v hodnote 20 €.

8. Zaslaním objednávacieho lístka adresát schvaľuje bez výhrad tieto podmienky a inštrukcie, ktoré sú uvedené na dokumentoch vzťahujúcich sa k tejto ponukovej akcii a pristupuje k nim.

9. Ponuka platí do vyčerpania zásob, najdlhšie do 31. 5. 2022.

 

Pravidlá akcie TK 3 porcelánový servis a sada príborov:

1. Táto akcia nie je založená na náhode, je určená tým, ktorí splnili stanovené podmienky (adresáti). Z akcie sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay s.r.o., ich rodinní príslušníci a ďalej adresáti, ktorých objednávací lístok bude neúplný, nečitateľný alebo preškrtaný. Ponuka platí iba raz a nemôže byť súčasne kombinovaná s inou ponukou (netýka sa ponuky na odpovednej obálke).

2. Adresát, ktorý si objedná tovar z katalógu MAGNET 3PAGEN a za tento tovar riadne zaplatí, si môže objednať darček zdarma: porcelánový servis (4 taniere). Ak si adresát objedná z katalógu a za tento tovar zaplatí, si môže objednať tiež 16-dielnu sadu príborov za zvýhodnenú cenu 7,99 €. Pre účely tejto akcie sa za zaplatenú kúpnu cenu nepovažuje cena tovaru, vo vzťahu ku ktorému zákazník odstúpil od príslušnej kúpnej zmluvy počas obdobia od 9. 2. do 31. 5. 2022 alebo v priebehu 14 dní (príp. 100 dní, ak si zákazník objedná predĺženú lehotu na vrátenie tovaru) nasledujúcich po skončení akcie, a to bez ohľadu na to, či spoločnosť PackWay už vrátila tomuto zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu alebo nie. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je zákazník povinný spolu s vrátením tovaru vrátiť aj porcelánový servis a sadu príborov.

3. V prípade vyčerpania zásob darčeka zdarma je PackWay s.r.o. oprávnený ich nahradiť iným darčekom zodpovedajúcej hodnoty.

4. Adresát získa svoj porcelánový servis a príbory v balíku spolu s objednaným tovarom z katalógu.

5. V prípade vyčerpania zásob príborov nie je PackWay s.r.o. povinný tovar za zvýhodnenú cenu zaslať, prípadne je oprávnený zaslať ich dodatočne v samostatnej zásielke.

6. V prípade vyčerpania zásob objednaného tovaru z katalógu nie je PackWay s.r.o. povinný porcelánový servis a príbory zaslať, prípadne je oprávnený zaslať ich dodatočne v samostatnej zásielke.

7. Porcelánový servis a príbory nemožno získať za nákup zobrazeného tovaru na odpovednej obálke.

8. Za uvedenie e-mailovej adresy, ktorá nie je ešte v MAGNET 3PAGEN registrovaná a za nákup z katalógu v minimálnej hodnote 20,99 € získa zákazník darček v hodnote 20 €.

9. Zaslaním objednávacieho lístka adresát schvaľuje bez výhrad tieto podmienky a inštrukcie, ktoré sú uvedené na dokumentoch vzťahujúcich sa k tejto ponukovej akcii a pristupuje k nim.

10. Ponuka platí do vyčerpania zásob, najdlhšie do 31. 5. 2022.

 

 

Pravidlá akcie minikatalóg - bunda "Elegantná" alebo "Športová" a šál:

1. Táto akcia nie je založená na náhode, je určená tým, ktorí splnili stanovené podmienky (adresáti). Z akcie sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay s.r.o., ich rodinní príslušníci a ďalej adresáti, ktorých objednávací lístok bude neúplný, nečitateľný alebo preškrtaný. Ponuka platí iba raz a nemôže byť súčasne kombinovaná s inou ponukou (netýka sa ponuky na odpovednej obálke).

2. Adresát, ktorý si objedná tovar z katalógu MAGNET 3PAGEN a za tento tovar riadne zaplatí, si môže objednať bundu podľa svojho výberu: „Elegantnú" alebo "Športovú“ za mimoriadnu cenu 9,99 €. Ak si adresát objedná z katalógu a za tento tovar zaplatí, môže si zakúpiť tiež šál za uvádzaciu cenu 7,99 €. Pre účely tejto akcie sa za zaplatenú kúpnu cenu nepovažuje cena tovaru, vo vzťahu ku ktorému zákazník odstúpil od príslušnej kúpnej zmluvy počas obdobia od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 alebo v priebehu 14 dní (príp. 100 dní, ak si zákazník objedná predĺženú lehotu na vrátenie tovaru) nasledujúcich po skončení akcie, a to bez ohľadu na to, či spoločnosť PackWay už vrátila tomuto zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu alebo nie. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je zákazník povinný spolu s vrátením tovaru vrátiť aj bundu a šál.

3. Adresát dostane bundu a šál v balíku spolu s objednaným tovarom z katalógu.

4. V prípade vyčerpania zásob bundy a šálu nie je PackWay s.r.o. povinný tovar za zvýhodnenú cenu zaslať, prípadne je oprávnený zaslať ich dodatočne v samostatnej zásielke.

5. V prípade vyčerpania zásob objednaného tovaru nie je PackWay s.r.o. povinný bundu a šál zaslať, prípadne je oprávnený zaslať ich dodatočne v samostatnej zásielke.   

6. Bundu a šál nemožno získať za nákup zobrazeného tovaru na odpovednej obálke.                                                                                     

7. Za uvedenie e-mailovej adresy, ktorá nie je ešte v MAGNET 3PAGEN registrovaná a za nákup z katalógu v minimálnej hodnote 20,99 € získa zákazník darček v hodnote 20 €.

8. Zaslaním objednávacieho lístka adresát schvaľuje bez výhrad tieto podmienky a inštrukcie, ktoré sú uvedené na dokumentoch vzťahujúcich sa k tejto ponúkovej akci a pristupuje k nim.

9. Ponuka platí do vyčerpania zásob, najdlhšie do 30. 6. 2022.

 

Pravidlá akcie darček k meninám v newsletteri – súprava náhrdelník a náramok:

1. Táto akcia nie je založená na náhode, je určená tým, ktorí splnili stanovené podmienky (adresáti). Z akcie sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay s.r.o., ich rodinní príslušníci a ďalej adresáti, ktorých objednávací lístok bude neúplný, nečitateľný alebo preškrtaný. Ponuka platí iba raz a nemôže byť súčasne kombinovaná s inou ponukou (netýka sa ponuky na odpovednej obálke).

2. Adresát, ktorý si objedná tovar z katalógu MAGNET 3PAGEN a za tento tovar riadne zaplatí, si môže objednať darček zdarma: súpravu náhrdelník a náramok vo farebnom prevedení podľa svojho výberu (ružová alebo sivá). Pre účely tejto akcie sa za zaplatenú kúpnu cenu nepovažuje cena tovaru, vo vzťahu ku ktorému zákazník odstúpil od príslušnej kúpnej zmluvy počas obdobia od 1. 1. do 31. 12. 2022 alebo v priebehu 14 dní (príp. 100 dní, ak si zákazník objedná predĺženú lehotu na vrátenie tovaru) nasledujúcich po skončení akcie, a to bez ohľadu na to, či spoločnosť PackWay už vrátila tomuto zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu alebo nie. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je zákazník povinný spolu s vrátením tovaru vrátiť i súpravu náhrdelníka a náramku.

3. V prípade vyčerpania zásob darčeka zdarma je PackWay s.r.o. oprávnený ho nahradiť iným darčekom zodpovedajúcej hodnoty.

4. Adresát dostane svoju súpravu v balíku spolu s objednaným tovarom z katalógu.

5. V prípade vyčerpania zásob objednaného tovaru nie je PackWay s.r.o. povinný súpravu zaslať, prípadne je oprávnený zaslať ich dodatočne v samostatnej zásielke.

6. Za uvedenie e-mailovej adresy, ktorá nie je ešte v MAGNET 3PAGEN registrovaná a za nákup z katalógu v minimálnej hodnote 20,99 € získa zákazník darček v hodnote 20 €.

7. Zaslaním objednávacieho lístka adresát schvaľuje bez výhrad tieto podmienky a inštrukcie, ktoré sú uvedené na dokumentoch vzťahujúcich sa k tejto ponukovej akcii a pristupuje k nim.

8. Ponuka platí do vyčerpania zásob, najdlhšie do 31. 12. 2022.

 

Pravidlá akcie „Narodeniny na e-shope“ (ďalej len „Pravidlá“):  

1. Organizátor.

Obchodná spoločnosť PackWay s.r.o., so sídlom Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové v odd. C vl. 13638 (ďalej len „organizátor“) organizuje v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 akciu s názvom „Narodeniny na e-shope“ (ďalej len „akcia“). Organizátor je prevádzkovateľom zásielkového obchodu www.magnet3p.sk/cz (ďalej len „zásielkový obchod“). Tovar zo zásielkového obchodu možno objednávať prostredníctvom e- shopu. V priebehu konania akcie môže byť odoslanie ponuky k účasti na akcii opakované. Akcia môže byť prezentovaná v rôznych podobách. Tieto pravidlá stanovujú záväzné pravidlá a podmienky účasti na akcii. Akcia je spoločná pre Slovenskú a Českú republiku. 

2. Účastníci akcie.

Účastníkom akcie sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov s bydliskom na území Českej republiky či Slovenskej republiky, ktorej organizátor zašle dokumenty oprávňujúce k účasti na akcii,   a ktorá sa do akcie prihlási v súlade s týmito pravidlami. Z akcie sú vylúčení zamestnanci organizátora, alebo osoby im blízke, ďalej sú vylúčené osoby v zamestnaneckom či obdobnom pomere ku všetkým spoločnostiach spolupracujúcim s organizátorom, ich rodinní príslušníci a osoby im blízke. Z účasti na akcii budú ďalej vylúčení účastníci, ktorých prihláška do akcie bude neúplná, nečitateľná, či nepresná. O skutočnosti, či je určitá osoba oprávnená k účasti na akcii rozhoduje výlučne organizátor. V prípade účastníkov mladších ako 18 rokov sú títo povinní mať písomný súhlas zákonného zástupcu. 

3. Podmienky uplatnenia stanovenej zľavy.

Zľavu podľa pravidiel tejto akcie môže účastník využiť objednávkou tovaru zo zásielkového obchodu týmto spôsobom: 

elektronicky -  ak si zákazník objedná tovar zo zásielkového obchodu cez internetové stránky www.magnet3p.sk alebo www.magnet3p.cz a zadá kód akcie, ktorý mu prišiel v newsletteri. 

Pre účely tejto akcie sa za objednaný tovar považuje tovar, ktorý je expedovaný. Zľava sa týka len dostupného tovaru, ak bude tovar už vypredaný a hodnota objednávky tak nedosiahne hodnotu, pri ktorej by mal zákazník nárok na zľavu, Magnet 3Pagen si vyhradzuje právo túto zľavu neudeliť a ako kompenzáciu udeliť jednorazovú zľavu vo výške 10 % z čiastky zodpovedajúcej expedovanému tovaru. Zľava je organizátorom tejto akcie poskytnutá v nasledujúcej výške: 

a) pre zákazníkov Slovenskej republiky:

  • zľava 9 € pri nákupe tovaru, ktorého expedovaná hodnota je nad 38 €;
  • zľava 9 € + poštovné zdarma pri nákupe tovaru, ktorého expedovaná hodnota je nad 60 €  

b) pre zákazníkov Českej republiky:

  • zľava 250,- Kč pri nákupe tovaru, ktorého expedovaná hodnota je nad 999,- Kč
  • zľava 250,- Kč + poštovné zdarma pri nákupe tovaru, ktorého expedovaná hodnota je nad 1500,-kč

Zľava sa s príslušným kódom akcie dá využiť iba raz. Ak bude balík rozdelený do dvoch (viac) častí, bude zľava v príslušnej výške uplatnená až na druhý (či posledný) balík, v ktorom bude tovar organizátorom zákazníkovi doručovaný, prípadne bude príslušná zľava rozdelená a čiastočne uplatnená na viac balíkov, v ktorých bude tovar zákazníkovi organizátorom doručovaný. Pokiaľ zákazník vráti tovar, na nákup ktorého uplatnil zľavu podľa pravidiel tejto akcie v zákonom stanovenej lehote na odstúpenie, vyhradzuje si organizátor právo vrátiť zákazníkovi hodnotu tovaru vráteného v zákonnej lehote iba do výšky zodpovedajúcej zákazníkom skutočne uhradenej ceny za taký tovar t. j. bez započítanej časti zľavy pripadajúcej na vrátený tovar. Zákazník berie na vedomie a je výslovne organizátorom v tejto súvislosti informovaný, že pokiaľ by došlo k vráteniu hodnoty tovaru v pôvodnej hodnote, došlo by k bezdôvodnému obohateniu na strane zákazníka. Podmienkou účasti na akcii je riadna úhrada zakúpeného tovaru. Súčasne platí, že do hodnoty objednávky nebude započítaná hodnota nevyexpedovaného tovaru.  

Účastník akcie berie na vedomie a súhlasí so skutočnosťou, že pre účely tejto akcie sa za zaplatenú kúpnu cenu nepovažuje cena tovaru, u ktorého zákazník odstúpil od kúpnej zmluvy v zákonnej lehote na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Nevyexpedovaným tovarom sa rozumie tovar, ktorý nemožno zákazníkovi zaslať spolu so zvyšnou časťou objednávky z dôvodu vyčerpaných skladových zásob produktu/(ov).  

4. Akcia platí pre www.magnet3p.sk a pre www.magnet3p.cz. Akcia je nezlučiteľná s ďalšími zľavami. Zľavy sa nevzťahujú na zlacnený tovar. V prípade využitia výhody poštovné zdarma nad 60 € (1 500 Kč) je považaná ako platná hodnota expedovaného tovaru. Do vypredania skladových zásob. 

5. Účastník akcie potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito pravidlami a s inštrukciami vo všetkých bodoch a súhlasí s nimi.

 

Pravidlá k žiadosti o katalóg

1. Táto akcia nie je založená na náhode, je určená tým, ktorí splnili stanovené podmienky (adresáti). Z akcií sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay s.r.o., ich rodinní príslušníci a ďalej adresáti, ktorých objednávací lístok bude neúplný, nečitateľný alebo poškrtaný. Ponuka platí iba raz a nemôže byť súčasne kombinovaná s inou ponukou.

2. Adresát, ktorý si objedná tovar z katalógov MAGNET 3PAGEN v minimálnej hodnote 20 € a za tento tovar riadne zaplatí, dostane darček zdarma – balíček „Prekvapenie“ – tzn. tovar z katalógu MAGNET 3PAGEN v celkovej hodnote 16,00 €. Ďalej adresát získa ďalší bonus v podobe poštovného zdarma v hodnote 4,30 € na nákup tovaru.

3. Adresát dostane svoj darček v balíku spolu s objednaným tovarom z katalógu. V prípade vyčerpania zásob darčeku je PackWay s.r.o. oprávnená zaslať darček dodatočne v samostatnej obálke a nahradiť ho iným darčekom odpovedajúcej hodnoty.

4. Za uvedenie e-mailovej adresy, ktorá nie je ešte u MAGNET 3PAGEN registrovaná a za nákup z katalógu v minimálnej hodnote 20 € možno získať darček.

5. Zaslaním objednávacieho lístku adresát schvaľuje bez výhrad tieto podmienky a inštrukcie, ktoré sú uvedené na dokumentoch vzťahujúcich sa k tejto ponukovej akcii a súhlasí s nimi.
 

Pravidlá akcie: Darček

1. Táto akcia nie je založená na náhode, je určená tým, ktorí splnili stanovené podmienky (adresáti). Z akcií sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay s.r.o., ich rodinní príslušníci a ďalej adresáti, ktorých objednávací lístok bude neúplný, nečitateľný alebo poškrtaný. Ponuka platí iba raz a nemôže byť súčasne kombinovaná s inou ponukou. „Balík s odmenou“. V priebehu tejto akcie môže byť odoslanie ponuky k účasti na akcii opakované. Akcia môže byť prezentovaná v rôznych podobách.

2. Adresát, ktorý si objedná tovar od spoločnosti PackWay nad 20 eur a za tento tovar riadne zaplatí, získa darček podľa svojho výberu. Na výber sú dámske (pánske) hodinky alebo dámska (pánska) peňaženka.

3. Adresát dostane svoj darček spolu s objednaným tovarom. V prípade vyčerpania zásob darčeka zadarmo je PackWay s.r.o. oprávnený zaslať darček zadarmo dodatočne v samostatnej zásielke alebo ho nahradiť iným darčekom primeranej hodnoty.

4. Uskutočnením objednávky adresát schvaľuje bez výhrad tieto podmienky a inštrukcie, ktoré sú uvedené na dokumentoch vzťahujúcich sa k tejto ponukovej akcii a súhlasí s nimi.

 

Pravidlá pre získanie promo produktov

1. Táto akcia nie je založená na náhode, je určená tým, ktorý splnili stanovené podmienky (adresáti). Z akcií sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay s.r.o., ich rodinní príslušníci a ďalej adresáti, ktorých objednávací lístok bude neúplný, nečitateľný alebo preškrtaný. Ponuka platí iba raz a nemôže byť súčasne kombinovaná s inou ponukou (netýka sa to ponuky na obálke).

2. Adresát, ktorý si objedná tovar z katalógov MAGNET 3PAGEN a za tento tovar riadne zaplatí, môže získať produkt za zvýhodnenú cenu alebo darček zdarma. Stačí zaškrtnúť požadovaný tovar na objednávacom lístku.

3. Nalepenie etikety nie je nevyhnutnou podmienkou účasti na akcii.

4. Adresát získa svoje produkty za zvýhodnenú cenu alebo darček zdarma v balíku spolu s objednaným tovarom z katalógu. V prípade vyčerpania zásob darčeka zdarma je PackWay s.r.o. oprávnený zaslať darček zdarma dodatočne v samostatnej zásielke alebo ho nahradiť iným darčekom zodpovedajúcej hodnoty.

5. V prípade vyčerpania zásob objednaného tovaru PackWay s.r.o. nie je povinný tovar za zvýhodnenú cenu zaslať, poprípade je oprávnený zaslať ho dodatočne v samostatnej zásielke. Mimoriadnu ponuku nemožno získať za nákup tovaru na zodpovední obálke.

6. Za uvedenie e-mailovej adresy, ktorá nie je ešte u MAGNET 3PAGEN registrovaná a za nákup z katalógu v minimálnej hodnote 20,99 zákazník získa darček v hodnote 20 €.

7. Zaslaním objednávacieho lístka adresát schvaľuje bez výhrad tieto podmienky a inštrukcie, ktoré sú uvedené na dokumentoch vzťahujúcich sa k tejto ponukovej akcii a pristupuje k nim.

Pravidlá akcie: Darček

1. Táto akcia nie je založená na náhode, je určená tým, ktorí splnili stanovené podmienky (adresáti). Z akcií sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay s.r.o., ich rodinní príslušníci a ďalej adresáti, ktorých objednávací lístok bude neúplný, nečitateľný alebo poškrtaný. Ponuka platí iba raz a nemôže byť súčasne kombinovaná s inou ponukou. „Balík s odmenou“. V priebehu tejto akcie môže byť odoslanie ponuky k účasti na akcii opakované. Akcia môže byť prezentovaná v rôznych podobách.

2. Adresát, ktorý si objedná tovar od spoločnosti PackWay nad 20 eur a za tento tovar riadne zaplatí, získa darček podľa svojho výberu. Na výber sú dámske (pánske) hodinky alebo dámska (pánska) peňaženka.

3. Adresát dostane svoj darček spolu s objednaným tovarom. V prípade vyčerpania zásob darčeka zadarmo je PackWay s.r.o. oprávnený zaslať darček zadarmo dodatočne v samostatnej zásielke alebo ho nahradiť iným darčekom primeranej hodnoty.

4. Uskutočnením objednávky adresát schvaľuje bez výhrad tieto podmienky a inštrukcie, ktoré sú uvedené na dokumentoch vzťahujúcich sa k tejto ponukovej akcii a súhlasí s nimi.

 

Prihlásenie k odberu newslettera

Získajte darček v hodnote 20 €!

Ako na to:

1. Nakúpte v eshope Magnet-3Pagen nad 20,9 €

2. Choďte do košíka

3. Potvrďte Vašu výhodu

 

 

 

L
Prihlásenie
*
*
Zapomenuté heslo
Zabudnuté heslo
L
Hore r
r
o