Prehlásenie o bezchybnosti 

PackWay s.r.o.
so sídlom Dělnická 390, 533 01 Pardubice, Česká republika
IČO: 256 29 662,

prehlásenie o bezchybnosti ponúkajúci tovar pod obchodnou značkou Magnet 3Pagen, 

vydáva oficiálne prehlásenie, že všetok tovar v tlačených katalógoch a na internetových stránkach www.magnet-3pagen.sk je zdravotne, hygienicky a ekologicky vyhovujúci. Ponuka a predaj nášho tovaru sa vždy riadi príslušnou legislatívou platnou pre túto činnosť. Tovar označený logom „Garancia kvality Magnet 3Pagen“je dôkladne vyberaný tovar tej najvyššej kvality.

Petr Wagner
generálny riaditeľ spoločnosti

L
Prihlásenie
*
*
Zapomenuté heslo
Zabudnuté heslo
L
Hore r
r
o