Cena tovaru a platobné podmienky


Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:


- v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke - zdarma

-  online bankovým prevodom - zdarma

- platobnou kartou - pri dodaní na dobierku a platbe na mieste - zdarma, pri platbe dopredu platobnou kartou - zdarma.


V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.
Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

 

L
Prihlásenie
*
*
Zapomenuté heslo
Zabudnuté heslo
L
Hore r
r
o