Cena tovaru a platobné podmienky

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcim spôsobom.

v hotovosti na dobierku na mieste určenom kupujúcim v objednávke - 1,5 €
platba online prevodom (zabezpečuje platobná brána GoPay) - zdarma
platba online platobnou kartou (zabezpečuje platobná brána GoPay) - zdarma

V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.  

L
Prihlásenie
*
*
Zapomenuté heslo
Zabudnuté heslo
L
Hore r
r
o